Skip to content

New website!

Check out my website for the job market, at https://sirusdehdari.aerobatic.io/

Advertisements

Den leende talmannen

Jag tycker att det finns anledning att fokusera på det viktiga i Björn Söders (BS) uttalanden i Niklas Orrenius artikel i DN (14/12) och i efterföljande intervjuer i bland annat SVT.

1. Det är inte anmärkningsvärt att hävda att vissa ej definierar sig som svenskar och vissa som något annat. I grunden är det korrekt att ett medborgarskap inte nödvändigtvis innebär att du definierar dig själv som svensk, eller enligt SD, att du definieras som svensk (se punkt 3).

2. Det är däremot anmärkningsvärt att hävda att det krävs en assimileringsprocess för att man ska kunna “bli svensk”. T. ex. menar BS att folk med judiskt ursprung lämnar sin judiska identitet när de blir svenskar. Gör man inte det kan man i alla fall vara medborgare, som dock ska skiljas från nationstillhörighet. Därmed menar BS att de som ej genomgått denna assimileringsprocess inte heller kan anses vara svenskar (se punkt 3 och 4).

3. Det är också anmärkningsvärt att SD anser sig ha rätten att avgöra hur assimileringsprocessen går till och vilka egenskaper man bör besitta för att få uppfattas som svensk (se punkt 4). Ena uttalandet menar att det är upp till var och en att definiera sig som svensk medan man i nästa uttalande är väldigt (o)tydliga med vad det innebär att vara svensk. Det råder väldigt lite eller ingen kongruens mellan dessa påståenden, speciellt med tanke på att SD anser att individer föds med en folkgruppsspecifik “nedärvd essens” (s. 8 i principprogrammet). Kan denna påstådda essens förhindra en från att definieras som svensk (se punkt 5)?

4. Anmärkningsvärt: enligt BS kan man inte identifiera sig med två “olika” nationaliteter. Redan där dikterar man definitionen av svensk, nämligen att ingen svensk identifierar sig samtidigt med en annan nation. Man kan heller inte känna lika mycket lojalitet med två olika nationer utan enligt SD är man svensk enbart om man känner större lojalitet med den svenska nationen (s. 15 i principprogrammet). Nu har dock Richard Jomshof (DN, 16/12) sagt att man visst kan ha dubbla identiteter och vara t. ex. svensk och same samtidigt. Vad tycker Jimmie Åkesson och övriga SD-toppar?

5. BS gömmer sig bakom beslutet från 1999 om att erkänna fem grupper som nationella minoriteter. Han menar att det inte är fel att prata om olika nationer inom Sveriges gränser eftersom vi redan slagit fast att dessa fem existerar. Problemet är inte att vi erkänt dessa som nationella minoriteter utan det blir problematiskt när BS säger att man enbart kan tillhöra en av dessa åt gången och att det är han och SD som avgör vilken man tillhör (man måste ha genomgått deras assimileringsprocess). I debatt med Jonas Sjöstedt i SVT:s Gomorron Sverige (16/12) pratar BS också om andra grupper som kommer hit och skapar sina egna nationer, t. ex. den arabiska nationen. Här kan BS inte längre referera till riksdagens beslut om nationella minoriteter utan han menar oblygt att arabiska invandrare är i full färd med att skapa en arabisk nation inom Sveriges gränser. Detta, i kombination med uttalanden om hur man ej är svensk om man identifierar sig med en annan nationalitet (och ej genomgått SD:s assimileringsprocess), betyder att BS anser att en inte obetydlig andel av arabiska invandrare inte är svenskar.

Försök till slutsats: Jag anser att det är lönlöst att diskutera om SD anser att vissa grupper är, eller kan bli, svenskar eller ej utan fokus bör istället ligga på hur rimligt det är att ett parti ska ha rätten att avgöra vilken nation individer tillhör, utifrån (påstådda) kulturella och biologiska egenskaper. Vilka egenskaper det handlar om är egentligen mindre intressant i förhållande till faktumet att partiets företrädare väljer att specificera dem.

Newton Rhapson

I have made a R-version of the Newton Rhapson method that David showed in class: newton

Assignment 4

I’ve updated Rhelp.

Notice that all random samples should be drawn with replacement.

Assignment 4

Assignment 3

No R-stuff in this one (unfortunately).

Assignment 3

Assignment 2

Here is Assignment 2

Have fun!

Fredspriset

Efter förra årets lyckade prisutdelning av Nobels fredspris ryktas det om att årets pris går till “arabiska våren”.

Assignment 1

If you need help in using R for the assigment, take a look at this (updated 2013-10-12).

If you have any questions about the assignment, please feel free to ask them here.

Assignment1 (updated 2013-10-09)

Matrix dimensions

Here is a fast way to type the dimensions of a matrix. First, add this to your preamble:

\newcommand{\md}[2]{#1 \times #2} % Matrix dimensions

Then, have fun using the command:

Example:

A_\md{m_1}{m_2}, X_\md{n}{k}

A_{m_1 \times m_2}, X_{n \times k}

Källkontroll är det magiska ordet

Kommentar till Hanne Kjöllers synnerligt märkliga text i DN (24/5):

1. Hanne ifrågasätter uppgifter om att polisen ska ha använt ord som n*ger, råtta och apor då dessa kommer från “anonyma stenkastare” men anser att ett uttalande om orsaken till upploppen är mer troligt än Megafonens beskrivning, trots att det första uttalandet kommer från just en “ung anonym man”. Hanne gör sig här själv skyldig till det hennes artikel kritiserar, nämligen att välja bland potentiella förklaringar och framföra dem som objektiva och absoluta sanningar.

2. “Slag som haglar. Urskillningslöst. Verkligen? Är det inte konstigt i så fall att de enda skador som mig veterligen rapporterats handlar om poliser. På vilket sjukhus ligger alla de Husbybor som fallit offer för polisens urskillningslösa våld?”

Ja, att beskriva det som urskiljningslöst våld är kanske att ta i men samtidigt betyder inte avsaknaden av läkarbesök att polisvåld inte skett. Att dra slutsatsen att polisen inte brukat våld är direkt felaktigt.

3. “Under rubriken ”Högern gör sig dum om Husby” på Aftonbladets ledarsida serverar socialdemokraten Anders Lindberg sin superstringenta analys. Det som sker i Husby är en reaktion på alliansens politik och att ”a-kassan slagits sönder och människor utförsäkrats”. Som om de som nu sätter bilar i brand ens var med i a-kassan eller utförsäkrade med värk i axlar och leder.”

Hanne misslyckas här med att se de indirekta effekterna av utförsäkringen, t. ex. genom äldre kamrater och föräldrar. Att många av de som deltar i senaste dagarnas våldsamheter faktiskt är barn mellan 14 och 18 år talar ju för att det just är dessa indirekta effekter som möjligen spelat in. Att mor eller far (eller både och) blir utförsäkrade eller arbetslösa utan möjlighet till A-kassa påverkar i allra högsta grad föräldrarnas 15-16 åriga son eller dotter.

4. “Och om det nu ändå var den typen av påstådd nedrustning som förklarade händelserna i Husby så borde det väl snarare vara Norrlands inland som stod i lågor.”

Finns inget som talar för homogena effekter av en särskild reform på olika kommuner eller på landsbygd, förort eller innerstad. Tvärtom bör man förvänta sig heterogena effekter som i, samspel med ortsspecifika faktorer, ger olika resultat i olika orter.

5. “Våldet sägs på Megafonens hemsida vara ”det enda sättet att uttrycka frustration när andra demokratiska vägar är stängda”. Vadå stängda? Det är väl inte svårare att engagera sig politiskt i Husby än i Bromma? Talesmannen Rami al-Khamisi är själv ett exempel på motsatsen.”

Att ett antal personer lyckats med det man menar inte är möjligt klassas tyvärr inte som proof by contradiction. Självklart menar inte Megafonen att alla andra demokratiska vägar är totalt stängda och man saboterar alla försök till en seriös debatt genom att hävda att de menar just detta. På samma sätt är inte invandrare med jobb ett bevis på att det inte finns strukturell diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden. Diskriminering och utanförskap försämrar möjligheterna för de drabbade att skaffa utbildning och bli en del av arbetskraften och anser man på allvar att samtliga individer ska ha lika möjligheter bör man betrakta detta som ett problem, oavsett om en och annan utlänning lyckats bli inköpschef eller doktorand.